Omnibus Statement

Ang PRIDE ay mananatiling isang protesta: isang pagsulong ng karapatang pantao ng mga LGBTQIA+ na Pilipino, kaakibat ng iba’t ibang komunidad na buong-tapang na nilalabanan ang pang-aabuso ng lipunan.

Sabay na pamilyar at kakaiba ang hinaharap natin ngayon: bilang komunidad, ang patuloy na diskriminasyon at karahasan laban sa mga LGBTQIA+ na Pilipino; kasabay nito, ang mga suliranin natin bilang mga mamamayang nasa gitna ng isang pandemya.

Hindi man pisikal na magkakasama-sama upang mag-martsa, maigting pa rin tayong nagkakaisa sa ating mga panawagan:

Ang panawagang kundenahin ang anumang uri ng diskriminasyon at dahas—nang maisulong ang pagbabago sa kultura at batas tungo sa mundong namumuhay ang mga LGBTQIA+ na tao nang may dignidad at tunay na kalayaan;

Ang panawagang patuloy na maging mulat at makiisa sa lahat ng mga sektor na hinahagupit ng dahas ng pasismo, pangungurakot, at kalupitan;

Ang panawagang walang-maliw na isulong ang kapakanan ng isa’t isa at pagtiyabin ang tapang ng komunidad;

At ang panawagang alalahanin na bagaman magkakalayo, tayo pa rin ay sama-sama, sa lahat ng paraang makakaya.

Ano man ang hirap na hinaharap, ano mang bigat ang papasanin, sa kabila ng takot at pangamba——alalahanin natin na kasama natin ang isa’t isa sa pagsusulong ng Laban, sa anumang paraan.

Hindi tayo magagapi. Hindi tayo pabubuwag.

SULONG! ‘WAG PATINAG!
Tuloy ang laban para sa pantay na karapatan!

Sulong! 'Wag Patinag!

The 2020 Annual Metro Manila Pride March and Festival


27 June Tuloy ang laban para sa pantay na karapatan! #SulongWagPatinag

41

ORGANIZATIONS

14

SOLIDARITY SPEECHES

2

KEYNOTE SPEECHES

9

DONATION DRIVES

32

PERFORMERS