Kulay na magkakaiba, ngunit sabay-sabay na nagsusumigaw, para sa mga binubusalan at kinakalimutan, para sa hustisya at karapatan.

#AtinAngKulayaan!

Makibeki Ngayon, Atin Ang Panahon

June 25, 2022
CCP Open Grounds • Pasay City
10AM – Open Grounds
4PM – March
6PM – Evening Program


How To Go To CCP Open Grounds: