TAYO ang KULAYAAN! Samot-saring Lakas, Sama-sama sa Landas! The 2023 Metro Manila Pride March and Festival: 24 June 2023, Circuit Makati

Para sa pamilya, para sa kaibigan, para sa mga minamahal at mamahalin, para sa sarili, para sa lahat.

#TAYOangKULAYAAN!

Samot-saring Lakas, Sama-Sama sa Landas!

June 24, 2023
Circuit Event Grounds, Makati City


How To Go To Circuit Makati: